Pracownie

04.09.2018 · 07:11

Osoba niepełnosprawna musi chcieć włączyć się w społeczeństwo,

a społeczeństwo musi chcieć przyjąć tę osobę na równych prawach.

          Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

        Integralną część rehabilitacji stanowi przygotowanie członków rodziny, wszystkich specjalistów pracujących oraz a także całego społeczeństwa do współżycia i współpracy z człowiekiem z niepełną sprawnością.

         Osoba niepełnosprawna, niezależnie od tego , kiedy się nią staje, napotyka na wiele problemów, które wymagają rozwiązania. Rehabilitacja w warsztacie jest właśnie takim procesem, który rozwiązuje problemy wynikające z niepełnosprawności. Mówiąc inaczej terapia zaspokaja potrzeby rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, umożliwiając jej wykonywanie zadań życiowych i funkcjonowanie społeczne na w miarę zadowalającym poziomie lub w możliwie najwyższym stopniu.

Terapia odbywa się w następujących pracowniach terapeutycznych;

  1. Pracownia Krawiecka

  2. Pracownia Plastyczna

  3. Pracownia Stolarska

  4. Pracownia Fizjoterapii

  5. Pracownia Umiejętności Społecznych oraz Gastronomii

  6. Pracownia Gospodarstwa Domowego

  7. Pracownia Rozmaitości

  8. Pracownia Dekoratorska

  9. Pracownia Tkacka