Witamy na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lesku z/s w Huzelach

03.09.2018 · 13:40

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PRZY STOWARZYSZENIU RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

W LESKU Z/S W HUZELACH

 

logo

DSCF9326

        Warsztat Terapii Zajęciowej w Lesku z/s w Huzelach działa od 16.02.2000 roku przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku. Do warsztatu uczęszcza 55 uczestników z 5 gmin powiatów Leskiego i Sanockiego.

       Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności. Jest to niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej możliwości. Cel realizowany jest poprzez pomoc w osiąganiu przez każdego uczestnika optymalnego rozwoju możliwości intelektualnych, społecznych i sprawnościowych oraz maksymalna integracja z naturalnym środowiskiem społecznym, jak też umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

        Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776)

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat.

    Każdy uczestnik ma opracowany przez radę programową indywidualny program rehabilitacji, wszyscy podopieczni warsztatu objęci są treningiem ekonomicznym, dowóz na zajęcia zapewnia warsztat. Podstawową formą pracy terapeutycznej w warsztacie jest współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kontakty mają formę telefoniczną lub osobistą. Praca z rodziną skoncentrowana jest wokół pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych uczestnika oraz na konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów podopiecznego.