O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym powstało w 1996r. Inicjatorami założenia Stowarzyszenia byli rodzice dzieci z mózgowym  porażeniem dziecięcym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z Leska i okolic. Po kilku latach nazwę zmieniono na Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach.

Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym z terenu całych Bieszczad. Działa na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzeniu warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacji, która pociąga za sobą fakt posiadania osoby niepełnosprawnej wśród najbliższych. Organizuje różne formy rehabilitacji, jak również tworzy warunki do integracji ze społecznością lokalną. Niesie pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych wypadkach losowych.

Stowarzyszenie jest organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym pozyskuje środki z tytułu 1% podatku, dzięki którym uzyskują pomoc konkretne osoby przebywające w ciężkim stanie w domach będące pod opieką Stowarzyszenia.

Skip to content