O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Huzelach istnieje od 2000 roku, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach.

Początkowo na zajęcia uczęszczało 25 osób, obecnie jest to 55 uczestników, są to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z zespołem Downa, niepełnosprawni intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, posiadającym dodatkowo dysfunkcje różnych narządów ruchu.

Placówka swoim zasięgiem obejmuje 3 powiaty: leski, bieszczadzki oraz sanocki, na zajęcia transport zapewnia WTZ jednym z trzech posiadanych busów. Uczestnictwo w zajęciach stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość rehabilitacji zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na przystosowanym stanowisku pracy. Działania Warsztatu zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

W Warsztacie działa dziesięć pracowni:

Prowadzona w Warsztacie rehabilitacja ruchowa pozwala na systematyczne usprawnianie, a tym samym poprawę stanu zdrowia. Prowadzone jest kółko teatralne oraz sportowe, w ramach których podopieczni uczestniczą w olimpiadach   i turniejach sportowych, oraz przeglądach i festiwalach twórczości teatralnej dzięki temu rozwijają indywidualne talenty i zainteresowania.

Nasza placówka jest bardzo ważnym aspektem codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poprzez uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej odciążamy rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.

Zdjęcie grupowe pracowników i uczestników WTZ w Huzelach
Skip to content