Realizacja projektów inwestycyjnych

22.11.2021

W miesiącu listopadzie w naszym Warsztacie zakończyła się realizacja projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar F przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowych w Huzelach” na łączną kwotę 104 655,49 zł z czego 80% tj. 83 724,39 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wkład własny Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach wyniósł 9 488,90 zł.

Na prowadzone prace remontowe wkład zapewnił Urząd Miasta i Gminy Lesko w wysokości 11 442,20 zł.
W ramach projektu zostały wykonane prace remontowe m. in. cyklinowanie i lakierowanie parkietu na jadalni, wymiana posadzki na piętrze budynku, naprawa elewacji – cokolików dookoła budynku oraz schodów wejściowych i podjazdów dla wózków – wyłożenie płytkami granitowymi. Przeprowadzone prace poprawiły funkcjonalność całego budynku, jego estetykę oraz bezpieczeństwo uczestników podczas realizacji codziennych zajęć terapeutycznych.

Skip to content