Prace remontowe w budynku Warsztatu

13.01.2023

W roku 2022 w naszym warsztacie realizowany był „Program wyrównywania różnic między regionami III obszar F – Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowych w Huzelach poprzez przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakupu nowego sprzętu”. W ramach realizacji została wykonana instalacja fotowoltaiczna, klimatyzacja w pracowni fizjoterapii, wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku oraz wymienione posadzki w dwóch pomieszczeniach na piętrze. Ponadto zakupiono nowe urządzenia tj. kuchenką indukcyjna, taboret gazowy, stół do tenisa stołowego, wymieniono wyeksploatowany sprzęt w pracowni stolarskiej, ekologiczno edukacyjne oraz kulinarnej.

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 140 551,63 zł. z czego 80% tj. 112 441,30 stanowiło  dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wkład własny Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski wyniósł 14 680,21zł. Na działanie związane z montażem paneli fotowoltaicznych wkład otrzymaliśmy od Urzędu Miasta i Gminy Lesko w ramach realizacji zadania publicznego w kwocie 13 430,12zł.

Skip to content