Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

04.10.2019 · 12:20

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.:: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w postępowaniu.

więcej informacji w pliku do pobrania

Plik do pobrania:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej