Stowarzyszenie

03.09.2018 · 13:50

         Z inicjatywą założenia Stowarzyszenia wyszli rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z Leska i okolic w roku 1996. Stąd też pierwotna nazwa – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Lesku. Po kilku latach nazwę zmieniono na – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach.

Obecny Zarząd Stowarzyszenia:

 • Przewodniczący – mgr Józef Orłowski
 • Skarbnik – mgr Wanda Dacko
 • Członek – Danuta Kaliniecka
 • Członek – Władysław Wasylów

           Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach jest organizacją społeczną, działającą w oparciu o Ustawę a dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” Dz. U. nr 20 póź. 104 z 1989 r. oraz opracowany na jej podstawie Statut. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.

Do celów Stowarzyszenia należą między innymi:

 • Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży specjalnej troski
 • Niesienie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Tworzenie warunków integracji rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich specjalnej troski
 • Inspirowanie poszerzania zakresu i metod rehabilitacji
 • Inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich specjalnej troski w środowisku ich zdrowych rówieśników
 • Współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządowymi itp.