PROJEKT

13.04.2012 · 14:32Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez zwiększenie oferty usług świadczonych przez WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku” – projekt realizowany w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu – 836 945,42 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 577 486,33 PLN

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesku z/s w Huzelach działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku. Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest w Huzelach, nr budynku 110.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 

 1. Wzmocnienie konstrukcji płyty oraz podbicie fundamentów w adaptowanej części budynku.
 2. Przebudowę schodów zew. wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych.
 3. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Wymianę instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych.
 5. Zakup wyposażenia:

a)        pracowni gospodarstwa domowego, pracowni umiejętności społecznych oraz gastronomii:

 • kuchenka gazowa – 1 szt.
 • zmywarka – 1 szt.
 • lodówka – 1 szt.
 • szafa chłodnicza – 1 szt.
 • patelnia elektryczna – 1 szt.
 • kuchnia mikrofalowa – 1 szt.
 • okap kuchenny – 1 szt.
 • piekarnik elektryczny – 1 szt.

b)        sprzęt rehabilitacyjny:

 • bieżnia  elektryczna – 1 szt.
 • rower treningowy – 1 szt.
 • lampa + statyw (światłolecznictwo) – 1 szt.

 

Cel bezpośredni projektu:

Poprawa jakości, warunków i dostępności usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lesku z/s w Huzelach.

 

Cele ogólne projektu:

 • zmniejszenie dysproporcji w dostępie do pomocy społecznej pomiędzy mieszkańcami  obszarów wiejskich, a mieszkańcami obszarów miejskich,
 • zwiększenie jakości świadczonych usług,
 • dostosowanie budynku do potrzeb podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:

1.opis działania projektu 5.2 WTZ[1]

2.