Pracownia tkacka

07.07.2017 · 08:12

PRACOWNIA TKACKA

DSCF9292 DSCF9295

          Do głównych form pracy w pracowni zalicza się:

    Pracę Indywidualną: zadania dostosowywane są do indywidualnych predyspozycji oraz zainteresowań uczestników. Uczestnicy mają także możliwość  indywidualnych rozmów z terapeutą, przepracowywania trudnych emocji czy też rozwiązywania bieżących problemów.

        Pracę Grupową: w pracowni ważna jest współpraca grupowa, ogólna integracja oraz wdrażanie prawidłowych postaw społecznych. Uczestnicy poprzez wspólne wykonywanie zadań uczą się zachowań prospołecznych. Współpraca grupowa pomaga także w nauce tolerancji oraz akceptacji odmienności.

        Praca w sali zajęciowej: zajęcia zazwyczaj odbywają się w pracowni, przy stole lub na materacach. Uczestnicy mają do dyspozycji materiały przeznaczone do terapii, z których wykonują różne prace (najczęściej przy użyciu włóczki).

         Praca na Zewnątrz: uczestnicy co jaki czas mają możliwość, w ramach zajęć, wyjść z terapeutą poza teren WTZ lub wykonywać pracę w obrębie podwórka przy ośrodku.  Zajęcia takie mają formę wycieczek pieszych, wyjść do pobliskich sklepów czy prac porządkowych przy ośrodku. Ważnym elementem wyjść jest także zapoznawanie uczestników z funkcjonowaniem różnych instytucji (poczta, biblioteka, itp.). Organizowane są także wyjazdy o charakterze integracyjnym oraz edukacyjnym.

Rodzaje terapii stosowane w pracowni tkackiej wspólnie się uzupełniają, do głównych zadań można zaliczyć:

 • Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej.

 • Kształtowanie poczucia estetyki.

 • Kształtowanie nawyku dbałości przy wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 • Naukę planowania własnej pracy oraz finalizowania jej.

 • Bieżącą terapię zaburzeń w zachowaniu oraz  problemów emocjonalnych, relaksacje.

 • Rozwijanie właściwych postaw i odpowiednich zachowań społecznych, uspołecznienie.

 • Kształtowanie samoakceptacji i tolerancji.

 • Naukę pracy w grupie, wdrażanie zachowań prospołecznych oraz asertywnych.

 • Rozwijanie pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności.

 • Zaspokajanie potrzeby twórczej, sprawczej.

 • Pracę nad koncentracją uwagi oraz nad wytrwałością.

 • Poprawę orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Aktualnie pracownia zajmuje się także  wykonywaniem kartek i zaproszeń okolicznościowych, które można zakupić. 

-> Kartki i zaproszenia okolicznościowe  <-