Pracownia rozmaitości

07.07.2017 · 08:14

PRACOWNIA ROZMAITOŚCI

DSCF9344        DSCF9346

         Zajęcia prowadzone są w formie grupowej tak, aby uczestnicy mogli ze sobą współpracować. Celem zajęć było ćwiczenie umiejętności współpracy i wspólne, zgodne działanie w grupie.

     Zajęcia w formie indywidualnej miały na celu obniżanie napięcia emocjonalnego, oderwanie uczestnika od choroby, ćwiczenie systematyczności, obowiązkowości i dokładności. W trakcie zajęć prowadzone były gry i zabawy poprawiające ogólne samopoczucie, ćwiczące logiczne myślenie i sprawność ruchową (warcaby, szachy, karty skojarzeń, zgadywanki, śpiewanie biesiadnych piosenek, układanki, gry dydaktyczne, układanie puzzli). W pracy terapeutycznej przyjęto zasadę wzajemnej tolerancji, samoakceptacji, akceptacji drugiej osoby, wzajemnej pomocy koleżeńskiej, wyrozumiałości i serdeczności  w stosunku do drugiego człowieka.

       Metody terapii stosowane w pracowni rozmaitości:

      Metoda Multimedialna  – komputerowa  Jedną z metod stosowanych w pracowni rozmaitości jest metoda multimedialna. Polega ona na uczeniu  się obsługi komputera, korzystania z programów komputerowych, oglądaniu filmów, prezentacji multimedialnych,  obróbki zdjęć, opisów zdjęć, komunikacji mailowej. Metoda ta ma na  celu  rozwijanie umiejętności pisania i czytania, wykorzystywanie  komputera jako narzędzia dla osób mających problemy  z pisaniem ręcznym – zaburzenia typu neurologicznego, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie.

Biblioterapia- terapia czytelnicza za pomocą słowa, publikacji, materiałów czytelniczych.
Dramatoterapia, Psychodrama- terapia poprzez przygotowanie i uczestniczenie w spektaklach teatralnych, tworzenie nowych scenariuszy na różne okazje, jasełek , przedstawień.
Muzykoterapia- słuchanie muzyki relaksacyjnej, dodawanie muzyki do scenariuszy , pantomimy.
Artterapia- terapia za pomocą szeroko rozumianej sztuki.
Rewalidacja – ( rehabilitacja) oraz socjoterapia – uspołecznianie.
ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia, ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo –ruchowej, ćwiczenia pojęć czasowych, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności czytania i pisania,  podtrzymanie nabytych wcześniej umiejętności, rozwijanie nowych umiejętności, które pozwolą na usamodzielnianie na miarę indywidualnych możliwości każdego z uczestników.