Pracownia rehabilitacji ruchowej

07.07.2017 · 08:14

 

PRACOWNIA FIZJOTERAPII

DSCF9332      DSCF9331

 

Celem zajęć, które odbywają się w Pracowni Fizjoterapii jest terapia poprzez realizowane w niej działania usprawniające związane z różnymi formami, metodami oraz technikami rehabilitacyjnymi, które oprócz rozwijania zdolności manualnych czyli rehabilitacyjnego oddziaływania na sferę motoryczną oraz percepcję i koordynację wzrokowo – ruchową osób niepełnosprawnych stanowi doskonałą terapię w sferze psycho – społecznej i emocjonalno – motywacyjnej. Zadaniem Fizjoterapii jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie, działania terapeutyczne obejmują  rehabilitację ruchową, zawodową i społeczną.

Cele i założenia realizowane w Pracowni Fizjoterapii:

 • Działanie rehabilitacyjne w sferze motoryki oraz percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 • Rozwijanie sfery psycho – społecznej oraz emocjonalno – motywacyjnej.

 • Nabywanie nowych umiejętności związanych z technikami, metodami stosowanymi w fizjoterapii, które mogą być wykorzystane w życiu codziennym jak i zawodowym.

 • Zapoznanie z różnorodnymi materiałami i narzędziami wykorzystywanymi do terapii w Pracowni Fizjoterapii.

 • Rozbudzenie zainteresowania i poszerzanie wiedzy z tej dziedziny

 • Kształtowanie umiejętności przydatnych do ewentualnego podjęcia pracy zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności manualnych związanych z kinezyterapią, fizykoterapią i masażem.

 • Dbanie o estetykę własną

 • Rozbudzenie aktywności i kreatywności

 • Rozbudzenie motywacji do podejmowania działań

 • Rozwijanie wrodzonych talentów

 • Wykształcenie asertywności

 • Podniesienie samooceny poprzez satysfakcję z wykonanej pracy i umocnienie wiary we własne siły.

 • Nauka dbania o porządek na stanowisku pracy oraz troskliwe obchodzenie się z materiałami i narzędziami do terapii.

 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu RTV i innych urządzeń pracowni

 • Podejmowanie gotowości do współdziałania i współpracy

 • Wyrabianie wytrwałości w czynnościach potrzebujących zaangażowania

 • Wydłużanie czasu pracy, zwiększanie tempa przy współpracy z innymi uczestnikami

 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i pozostałych uczestników  w pracowni

 • Szacunek dla pracy swojej i innych.

 • Kształtowanie siły charakteru poprzez finalizowanie rozpoczętych zadań mimo trudności i niepowodzeń oraz samodzielnego szukania rozwiązań.

Różnorodność zajęć sprawia, iż uczestnicy rozwijają swoją sprawność motoryczną, ale także kreatywność i pomysłowość, rozbudzana jest ich wyobraźnia, cierpliwość oraz dokładność.