Pracownia plastyczna

07.07.2017 · 08:12

PRACOWNIA PLASTYCZNA

 

                         DSCF9359          DSCF9360

 

        W  pracowni plastycznej zajęcia dają uczestnikom możliwość wyrażania siebie poprzez różnorodne formy twórcze. Działalność artystyczna ma bardzo duży wpływ terapeutyczny na uczestników: wspomaga ich rozwój – manualny i emocjonalny, rozwija różnorodne zdolności, pobudza kreatywność, uczy dostrzegania piękna otaczającego nas świata, uczy estetyki, wzmaga poczucie własnej wartości.

      Zajęcia w Pracowni Plastycznej mają charakter kompensacyjny, uczestnictwo w nich ma na celu także wyrównywanie braków w zakresie poszczególnych umiejętności, które mają wspomagać osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu. Oprócz zadań artystycznych, typowych dla Pracowni Plastycznej, realizowane są tu również zadania ogólnorozwojowe, doskonalące umiejętności uczestników w podstawowych czynnościach  i umiejętnościach życiowych.

         W pracowni plastycznej  wykonywane są między innymi takie prace jak: kartki okolicznościowe (świąteczne), wypalanie w drewnie, malowanie farbami akrylowymi i plakatowymi, wyklejanie kartek kulkami z bibuły, papierem kolorowym, makaronem, tworzenie kwiatów z bibuły, malowanie kredkami ołówkowymi, woskowymi,  ozdabianie  szklanych butelek oraz puszek  techniką decupage.  Wykonywane są makiety kościołów oraz cerkwi; prace z zapałek, patyków, wykałaczek oraz  z wszelkich darów natury ( tj. liście, mech, kamienie, patyki z wikliny, gałązki krzewów).Wykonywano prace oraz obrazy za pomocą sypkich materiałów tj. ryż, kasza manna, makarony. Z makaronów wykonano  dekoracje i ozdoby choinkowe. Wypalane obrazy za pomocą włóczki elastycznej. Prowadzone są ćwiczenia grafomotoryczne dla wybranych uczestników, które polegają na przepisywaniu prostych wyrazów oraz na odrysowywaniu pewnych wzorów. W czasie wolnym prowadzone są dyskusje na tematy bieżące, czytane gazety, lokalna prasa. Uczestnicy bardzo chętnie oglądają albumy dotyczące naszego regionu oraz Polski. W ramach treningu umysłowego  uczestnicy biorą udział w różnych grach grupowych oraz planszowych. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe w pracowni plastycznej, każda grupa pod koniec tygodnia ma za zadanie posprzątanie pracowni.