pracownia dekoratorska

15.03.2017 · 09:30

PRACOWNIA DEKORATORSKA

DSCF9351       DSCF9352

         Celem zajęć, które odbywają się w Pracowni Dekoratorskiej jest terapia poprzez sztukę i zapoznanie się z różnorodnymi technikami plastycznymi, które wykorzystywane są następnie w celach dekoratorsko – zdobniczych. Pracownia Dekoratorska ściśle współpracuje z Pracownią Stolarską, w której powstają drewniane przedmioty, stanowiące bazę do działań dekoratorskich. Działania te nie tylko rozwijają zdolności manualne i wrodzone talenty    ale również stanowią rehabilitację w sferze motorycznej oraz pozytywnie wpływają na percepcję i koordynację wzrokowo – ruchową osób niepełnosprawnych. Poprzez współdziałanie w grupie oraz satysfakcję z wykonywanej pracy zajęcia w Pracowni Dekoratorskiej są także doskonałą terapią obejmującą sferę psychospołeczną i emocjonalno – motywacyjną.

           Działania podejmowane przez uczestników w w/w pracowni mają charakter rozwojowy i pozwalają im nabywać nowe umiejętności, które w przyszłości mogłyby być pomocne w znalezieniu miejsca pracy i podjęciu aktywności zawodowej a także przygotować do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W tym celu w Pracowni Dekoratorskiej prowadzone są również zajęcia o charakterze kompensacyjno – rewalidacyjnym  i ogólnorozwojowym wyrównujące braki w dziedzinach niezbędnych dla samodzielnej egzystencji osób niepełnosprawnych w życiu codziennym.

 

DSCF4952