pracownia umiejętności społecznych

15.03.2017 · 10:26

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ GASTRONOMII

DSCF9789

DSCF0788

Pracownia Umiejętności Społecznych oraz Gastronomii stwarza możliwość jak najlepszego wykorzystania indywidualnego potencjału rozwojowego uczestników, przygotowania do aktywnego samodzielnego uczestnictwa w życiu mikro- i makro-społecznym.

Cele i założenia realizowane w Pracowni Umiejętności Społecznych oraz Gastronomii:

 • Kształtowanie umiejętności planowania i dokonywania zakupów

 • Poznanie i utrwalanie zasad savoir-vivre’u

 • Nabywanie umiejętności związanych ze sprzątaniem i porządkowaniem

 • Doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem stołu, serwowaniem potraw, obsługiwaniem innych uczestników i zaproszonych gości podczas wspólnych posiłków

 • Nauka dbania o powierzone narzędzia, materiały jak i stanowisko pracy

 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD i innych urządzeń pracowni gastronomicznej

 • Wyrabianie właściwej motywacji do pracy poprzez finalizowanie zadania, powierzanie samodzielnych i odpowiedzialnych zadań, wdrażanie do samokontroli wykonywanej pracy

 • Usprawnianie w zakresie motoryki (małej i dużej) oraz percepcji wzrokowo-ruchowej poprzez wykonywanie prac porządkowych

 • Kształtowanie nawyku dokładności i staranności w wykonywaniu powierzonych prac

 • Utrwalanie nawyku ostrożności przy posługiwaniu się ostrymi narzędziami i gorącymi naczyniami

 • Kształtowanie orientacji dotyczącej lokalizacji narzędzi, materiałów w pracowni

 • Wdrażanie do uważnego śledzenia przebiegu czynności i jej odtworzenia

 • Kształtowanie umiejętności koncentracji na zadaniu, słuchanie wyjaśnień i instrukcji

 • Podejmowanie gotowości do współdziałania i współpracy

 • Wyrabianie wytrwałości w czynnościach potrzebujących zaangażowania

 • Wydłużanie czasu pracy, zwiększanie tempa przy współpracy z innymi uczestnikami

 • Budowanie właściwego, pozytywnego wizerunku siebie, kształtowanie umiejętności podejmowania własnej inicjatywy, wzbudzanie zainteresowania związanego z pracą