Ogłoszenie przetargu na dostawę autobusu

23.09.2019 · 14:01

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje:

o rozpoczęciu postępowania na:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku

 więcej informacji w plikach do pobrania

pliki do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego (2)

4.Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia na podstawie art.25aust.1

6.Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenie grupa kapitałowa

7.Załącznik nr 5 – Wzór umowy

8.Załącznik nr 6 – Wzór pełnomocnictwa