Kontakt

07.07.2008 · 08:17

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lesku z/s w Huzelach
przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku
Huzele 110
38-600 Lesko

Telefax: 013 469 61 91
Tel. Kom. 0604 307 797

e-mail: wtzl@tlen.pl

Konto bankowe:
PKO BP o/Lesko, nr konta: 26 10202980 0000 2302 0002 5924

Numer KRS 0000036376