INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.10.2020 · 14:42

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 15.10.2020 r. o godz. 13.15 odbyło się otwarcie ofert.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Więcej informacji w pliku do pobrania:

1. informacja z otwarcia ofert