Informacja z otwarcia ofert

01.10.2019 · 13:22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego(20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:05 odbyło się otwarcie ofert.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

więcej informacji w pliku do pobrania:

1.informacja z otwarcia ofert