Informacja z otwarcia ofert

01.10.2019 · 13:22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 15.10.2020 r. o godz. 13:15 odbyło się otwarcie ofert.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

więcej informacji w pliku do pobrania:

1. informacja z otwarcia ofert