Informacja o wyborze oferty

24.08.2018 · 13:37

Zamawiający- Stowarzyszenie  Rodziców  Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach,w zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zadaniu pn::

Dostawa fabrycznie nowego autobusu 20 osobowego ( 19+1)  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,

Więcej informacji w załączonym pliku.

informacja o wyborze 24.08.2018