INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

16.10.2020 · 12:14

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.::Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

 

Więcej informacji w pliku do pobrania:

zawiadomienie o wyborze oferty str1zawiadomienie o wyborze oferty str2