Kolędowanie w Warsztacie Terapii Zajęciowej 10.01.2020 · 13:12

 

W 09.01.2020r w naszym Warsztacie odbyła się prezentacja przedstawień bożonarodzeniowych oraz wspólne kolędowanie. Wśród obecnych gości była Pani Anna Ceparska-Bąbel dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku oraz Pani Katarzyna Weremińska wraz z uczniami. Uczestnicy biorący udział w warsztatach teatralny pod nadzorem Pani Bożeny zaprezentowali dwa spektakle bożonarodzeniowe powstałe w ramach operacja pn. Dziedzictwo regionalne w przedstawieniach teatralnych mające na celu kultywowanie regionalnych tradycji i obrzędów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po zaprezentowaniu spektakli miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd.

P1020944 P1020949 P1020950 P1020963 P1020964 P1020967 P1020968 P1020977

Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych 21.12.2019 · 12:28

W dniu 20.12.2019r odbyła się wystawa kartek bożonarodzeniowych powstałych w ramach operacja pn. Kartki świąteczne elementem naszej tradycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prowadzonych warsztatów plastycznych w których brali udział uczestnicy WTZ nabywali umiejętności tworzenia niepowtarzalnych kartek okolicznościowych z wykorzystaniem regionalnych tradycji np. haftu krzyżykowego. Efektem wspólnych spotkań były powstałe kartki, które następnie zostały zaprezentowane podczas wystawy.

P1020678 P1020701 P1020709 P1020710 P1020711 P1020713 P1020724 P1020727 P1020732

Wigilia w Warsztacie Terapii Zajęciowej 20.12.2019 · 12:07

W dniu 19.12.2019 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie wigilijne wraz z zaproszonymi gośćmi. Na początku kierownik WTZ Pan Józef Orłowski przywitał wszystkich składając życzenia świąteczne oraz noworoczne. Następnie odbyły się przedstawienia bożonarodzeniowe powstałe w ramach operacji pn. Dziedzictwo regionalne w przedstawieniach teatralnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po prezentacji jasełek wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na zakończenie spotkania miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie przebiegło w ciepłej, świątecznej atmosferze.

Wszystkim życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2020 roku. 

P1020842 P1020854 P1020860 P1020872 P1020879 P1020890 P1020913 P1020937

Zaproszenie na wystawę Kartek Bożonarodzeniowych 17.12.2019 · 10:33

W dniu 20.12.2019 r. w Warsztatcie Terapii Zajęciowej w Huzelach odbędzie się Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych.

więcej informacji na plakacie:

Plakat informacyjny  projekt grantowy 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.10.2019 · 12:20

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.:: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w postępowaniu.

więcej informacji w pliku do pobrania

Plik do pobrania:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert 01.10.2019 · 13:22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego(20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:05 odbyło się otwarcie ofert.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

więcej informacji w pliku do pobrania:

1.informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 26.09.2019 · 13:46

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 w post. pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przesyła odpowiedzi do pytań, które stanowią integralną część SIWZ oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

1.Wyjasnienie treści SIWZ

2.Załączniki w wersji edytowalnej

3.Poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

4.Poprawiony Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Poprawiony Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę autobusu 23.09.2019 · 14:01

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje:

o rozpoczęciu postępowania na:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku

 więcej informacji w plikach do pobrania

pliki do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego (2)

4.Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia na podstawie art.25aust.1

6.Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenie grupa kapitałowa

7.Załącznik nr 5 – Wzór umowy

8.Załącznik nr 6 – Wzór pełnomocnictwa

Dzień mamy w WTZ 28.05.2019 · 08:18

Z okazji Dnia Matki, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniu 27 maja, zostało zorganizowane spotkanie z mamami naszych podopiecznych.  Zaproszone Panie przywitał kierownik wtz mgr Józef Orłowski, składając im w imieniu swoim, pracowników oraz uczestników najserdeczniejsze życzenia.  Następnie grupa teatralna Amadeusze pod kierownictwem Pani Bożeny Pietrzak przestawiała spektakl pn.”Chodź człowieku coś ci powiem” połączony z prezentacją wierszy oraz piosenek dla mam. Nie obyło się bez wzruszeń, miłych gestów oraz uśmiechu naszych najważniejszych gości.  

Zebrane mamy dostały od swoich dzieci prezenty wykonane w wtz oraz wspólnie spędziły  czas przy kawie i ciastku.

 

P1010890 P1010931 P1010939 P1010947 P1010967 P1010976 P1010984 P1010988

 

 

 

Igrzyska Olimijskie dla Osób Niepełnosprawnych 21.05.2019 · 08:24

W dniu 18.05.2019 w Lesku odbyły się igrzyska olimpijskie dla osób niepełnosprawnych połączone z piknikiem rodzinnym w którym udział wzięła reprezentacja podopiecznych z naszego wtz. Była to kolejna świetna okazja do wzajemnej integracji oraz dobrej zabawy.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszych sportowych zmagań.

P1010774 P1010798 P1010800 P1010822 P1010827 P1010838 P1010844 P1010861 P1010864 P1010865