Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.10.2019 · 12:20

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia przetargu pn.:: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w postępowaniu.

więcej informacji w pliku do pobrania

Plik do pobrania:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert 01.10.2019 · 13:22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego(20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje, że w dniu 01.10.2019 r. o godz. 11:05 odbyło się otwarcie ofert.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

więcej informacji w pliku do pobrania:

1.informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 26.09.2019 · 13:46

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 26.09.2019 w post. pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przesyła odpowiedzi do pytań, które stanowią integralną część SIWZ oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

1.Wyjasnienie treści SIWZ

2.Załączniki w wersji edytowalnej

3.Poprawiony Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

4.Poprawiony Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Poprawiony Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę autobusu 23.09.2019 · 14:01

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach informuje:

o rozpoczęciu postępowania na:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu 21 osobowego (20+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku

 więcej informacji w plikach do pobrania

pliki do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego (2)

4.Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia na podstawie art.25aust.1

6.Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenie grupa kapitałowa

7.Załącznik nr 5 – Wzór umowy

8.Załącznik nr 6 – Wzór pełnomocnictwa

Dzień mamy w WTZ 28.05.2019 · 08:18

Z okazji Dnia Matki, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w dniu 27 maja, zostało zorganizowane spotkanie z mamami naszych podopiecznych.  Zaproszone Panie przywitał kierownik wtz mgr Józef Orłowski, składając im w imieniu swoim, pracowników oraz uczestników najserdeczniejsze życzenia.  Następnie grupa teatralna Amadeusze pod kierownictwem Pani Bożeny Pietrzak przestawiała spektakl pn.”Chodź człowieku coś ci powiem” połączony z prezentacją wierszy oraz piosenek dla mam. Nie obyło się bez wzruszeń, miłych gestów oraz uśmiechu naszych najważniejszych gości.  

Zebrane mamy dostały od swoich dzieci prezenty wykonane w wtz oraz wspólnie spędziły  czas przy kawie i ciastku.

 

P1010890 P1010931 P1010939 P1010947 P1010967 P1010976 P1010984 P1010988

 

 

 

Igrzyska Olimijskie dla Osób Niepełnosprawnych 21.05.2019 · 08:24

W dniu 18.05.2019 w Lesku odbyły się igrzyska olimpijskie dla osób niepełnosprawnych połączone z piknikiem rodzinnym w którym udział wzięła reprezentacja podopiecznych z naszego wtz. Była to kolejna świetna okazja do wzajemnej integracji oraz dobrej zabawy.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszych sportowych zmagań.

P1010774 P1010798 P1010800 P1010822 P1010827 P1010838 P1010844 P1010861 P1010864 P1010865

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Sanoku 17.05.2019 · 09:30

16 maja 2019 roku wspólnie z 85  ośrodkami z całego Podkarpacia uczestniczyliśmy w  IV Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. Sportowa rywalizacja odbyła się na Sanockim MOSiRze i była połączona z przypadającymi na teń dzień  obchodami Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy  organizatorom za możliwość integracji i świetnej zabawy. 

 

P1010681 P1010705 P1010707 P1010712 - Kopia P1010716 P1010725 - Kopia P1010739 - Kopia P1010746 - Kopia

Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 13.05.2019 · 09:48

W dniu 9 maja 2019 w powiecie leskim odbyły się obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegorocznym organizatorem było stowarzyszenie „Ciepły Wiatr” działające przy SOSW w Lesku oraz Nadleśnictwo Baligród. Uroczystość odbyła się w OWR Caristas w Myczkowcach.   Spotkanie zainaugurowała  Msza Święta w kaplicy pw. NMP Królowej i Matki Pięknej Miłości. Następnie miała miejsce część artystyczna, na której zaproszone ośrodki mogły zaprezentować własne pokazy. Nasz WTZ przygotował przedstawianie pt. „Chodź człowieku, coś ci powiem” pod kierownictwem Pani Bożeny. 

Po części oficjalnej odbył się piknik integracyjny wraz z zabawą taneczną dla wszystkich uczestników wydarzenia. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie. 

P1010520 P1010561 P1010575 P1010601 P1010605 P1010619 P1010620

 

Wielkanoc w WTZ 24.04.2019 · 14:18

23 kwietnia w WTZ odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Podczas tegorocznej uroczystości towarzyszyli nam  specjalnie zaproszeni goście; ks. Dziekan Mieczysław Bąk, Pan Łukasz Szybowski – dyrektor PCPR w Lesku; Pani Bogumiła Wasylewicz – kierownik ŚDS w Lesku; Pan Dariusz Kotyła – przewodniczący rady miasta Lesko; Pani Magdalena Mazurkiewicz – sekretarz Gminy Lesko;  oraz członkowie Stowarzyszenia przy którym działa wtz – Pani Wanda Dacko oraz Pan Jerzy Drabik.

Po przywitaniu wszystkich przez kierownika WTZ mgr Józefa Orłowskiego oraz przemówieniu ks. Dziekana i wspólnej modlitwie wszyscy zasiedliśmy do świątecznego stołu na którym znalazły się tradycyjne dania wielkanocne. Potrawy przygotowane zostały podczas zajęć terapeutycznych w pracowni gospodarstwa domowego, pod nadzorem pani Krystyny Fuczki. Jak co roku dużym kunsztem wykazała się także grupa kelnerska zajmująca  się podawaniem potraw oraz obsługą gości i uczestników, prowadzona tym razem przez panią Elę Balawejder. Po posiłku przy kawie i ciastku był czas na rozmowy oraz przyjemne, wspólne spędzenie czasu.

P1010481 P1010488 P1010494

Jarmark Wielkanocny 16.04.2019 · 12:23

W dniach 12-13.04.2019 r. w Lesku odbył się I Leski Jarmark Wielkanocny, na którym pojawił się także stragan przygotowany przez nasz wtz. W sprzedażny mieliśmy świąteczne ozdoby wykonane przez uczestników podczas zajęć  m.in. kolorowe palmy wielkanocne, ozdobne pisanki; kartki wielkanocne oraz drewniane zające; baranki i kurczaczki. 

Wydarzenie połączone było z również konkursem na najlepsze ciasto wielkanocne, w którym zwyciężyła Pani Krysia reprezentująca  wtz Huzele, pokonując wszystkich  przepysznym Wielkanocnym Mazurkiem – gratulujemy! 

 

20190413_115007 20190413_124323